Image

Typologitesten EASI hjælper med at afdække adfærd og motivation på jobbet.
- et visuelt stærkt værktøj til at skabe medarbejder- og lederudvikling.

EASI arbejder med fire personlighedstyper. Testen bruges især til udvikling af teams eller ledere og måler både på adfærd og motivation.

EASI kan bruges i følgende situationer

INDIVIDUEL UDVIKLING

Med hjælp fra EASI kan der sikres en målrettet indsats, når der skal skabes udvikling for medarbejdere og ledere. EASI kan f.eks. bruges til supervision, instruktion, MUS- og coachingsamtaler.

TEAMUDVIKLING

Med afsæt i teamets EASI profiler kan der let designes målrettede udviklingsforløb for både større og mindre teams.
Få en række materialer, der hjælper med at designe teamets udviklingsforløb.

LEDERUDVIKLING

Med EASI-analyser af leder og team kan der gives stærke redskaber til lederens og teamets udvikling. Helt konkret kan lederen blive klædt bedre på til den ledelsesmæssige udfordring med afsæt i teamet og den enkelte medarbejder.

KARRIERERÅDGIVNING

Ved outplacement eller newplacement kan der tages afsæt i EASI. Bliv opmærksom på testtagerens adfærd og motivation. Der er god mulighed for at arbejde med styrker og faldgruber i forbindelse med karrierevejen.

KOMMUNIKATIONS- OG SALGSTRÆNING

Anvend EASI målrettet i kommunikation- og salgstræning. Med fokus på deltagernes egne typer kan der designes uddannelsesforløb, som træner deltagerne i at sætte egne præferencer til side og i stedet tilpasse kommunikationen til modtageren.