Produktionsmedarbejder

Har din virksomhed brug for fleksibel arbejdskraft?

Har din virksomhed brug for fleksibel arbejdskraft, så bemandingen altid stemmer overens med behovet?


Løsningen kan være vikariater af kortere eller længere varighed – der kan op- og nedjusteres fra dag til dag. Der betales på den måde aldrig for flere timer, end der er behov for.


Vikariater er den optimale løsning ved:

  • Sygdom
  • Sæsonarbejde
  • Barsel
  • Når en ”pukkel” skal afvikles

KVR Assens sørger for:

  • Ansættelseskontrakter
  • Lønafregninger
  • Sociale omkostninger
  • Alt det administrative

Ja tak, jeg vil gerne høre mere om mulighederne for fleksibel arbejdskraft.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn
Hvor mange ansatte er der i produktionen?
Har du tidligere brugt vikarer i din virksomhed?