Image

Skab bedre resultater for din virksomhed ved at udvælge de bedste kandidater gennem et struktureret ansættelsesforløb.

Med MPA personlighedstest kan du forudse personers adfærd på jobbet og dermed udvælge de kandidater, der bedst matcher behovet i stillingen. KVR er certificerede i brugen af MPA personlighedstest. 

MPA personlighedstest kan bruges i følgende situationer

REKRUTTERING

MPA understøtter rekrutteringsprocessen, ved at måle kandidatens adfærdspræferencer og samtidig give mulighed for at interviewe struktureret for at afdække kandidatens typiske adfærd.

ONBOARDING

MPA-resultateter kan bruges når virksomheden planlægger onboarding for nye medarbejdere. Det er et godt afsæt til at tage højde for nye medarbejders præferencer i det nye job.

INDIVIDUEL UDVIKLING

MPA kan give værdi i forhold til medarbejdernes fortsatte udvikling. Tag f.eks. resultatet frem igen ved 3 måneders samtale eller test igen når der planlægges udviklingsinitiativer

LEDERUDVIKLING

Brug MPA som støtteværktøj i forbindelse med lederudvikling. Med analyser af leder og team vil der kunne gives stærkere redskaber til lederens og teamets udvikling.

OUTPLACEMENT

Brug MPA personlighedstest til at afdække jobsøgendes præferencer i forhold til næste job. Lad MPA personlighedstest være rammen for et struktureret interview.

TALENT MANAGEMENT

Lad MPA personlighedstest hjælpe med at identificere organisationens talenter. Analysér data om highperformere og fastslå hvilke profiler, der matcher nøglepositioner.