Image

Har du brug for hjælp til at finde de helt rigtige medarbejdere?

KVR Assens er specialister på området og tilbyder hjælp til at finde alt fra manden på gulvet, der passer sit arbejde til punkt og prikke til chefen i topstillingen, der er med til at skaffe virksomheden den næste millionordre. KVR Assens arbejder med løsninger i form af enten vikariater, try & hire forløb eller direkte rekrutteringer. I alle tilfælde lytter vi til kundens ønsker og behov og sammensætter efterfølgende den løsning, der er mest fordelagtig for virksomheden.

Som din samarbejdspartner indenfor personalesammensætning, gør vi alt, hvad vi kan for at finde det rette match, både kvalifikationsmæssigt men også kemi- og personlighedsmæssigt.

Herunder følger forklaring på de 3 forskellige begreber der opereres ud fra.

VIKARIAT

Har virksomheden brug for fleksibel arbejdskraft, så bemandingen altid stemmer overens med behovet?

Løsningen kan være vikariater af kortere eller længere varighed – der kan op- og nedjusteres fra dag til dag. Der betales på den måde aldrig for flere timer, end der er behov for.

KVR Assens sørger for:
• Ansættelseskontrakter
• Lønafregninger
• Sociale omkostninger
• Alt det administrative

Vikariater er den optimale løsning ved:
sygdom, sæsonarbejde, barsel eller når en ”pukkel” skal afvikles.

Image

TRY & HIRE

KVR Assens tilbyder udlejning af vikarer med henblik på fastansættelse - Try & Hire.

Vikaren arbejder via KVR Assens i en prøvetidsperiode på 13 uger, hvor både kunden og vikaren har mulighed for at vurdere, om det er det rette match.

I løbet af de 13 ugers Try & Hire forløb, har begge parter mulighed for at afslutte forløbet fra dag til dag. Efter prøvetidsperiodens udløb kan kunden, uden yderligere omkostninger, overtage og ansætte vikaren i en fast stilling. Hvis kunden ønsker at fastansætte vikaren før prøvetidsperiodens udløb, kan dette også lade sig gøre.

Image

REKRUTTERING

KVR Assens er certificerede og har rigtig god erfaring med at rekruttere og ansætte personale, hvor kompetence, adfærd og motivation passer til både stilling og virksomhed.
KVR Assens laver individuelle rekrutteringsplaner for hele eller dele af rekrutteringsprocessen, så den passer præcis til virksomheden og behovet.
Et udvalgt antal ansøgere personlighedstestes for at finde afklaring på, om det helt rette match er fundet.
KVR Assens bruger MPA test for at klarlægge dette. Med MPA test kan man forudse personers adfærd på jobbet og dermed udvælge de kandidater, der vil forblive motiveret i den konkrete stilling.

Image

Derudover beskæftiger vi os også med følgende.

Image

MEDARBEJDER-UDVIKLING

Ved du om dine medarbejdere rent faktisk bruger deres evner fuldt ud?
… og vil du gerne sørge for at dine medarbejdere trives og går glade på job? 
Med en EASI typologitest kan du afdække adfærd og motivation for den enkelte medarbejder.

Når du kender dine medarbejderes nuværende adfærd og hvad der motivere dem bliver det langt lettere for dig at guide dem og udvikle dem videre til både deres og virksomhedens fordel.

Image

GENPLACERING

Alle virksomheder oplever at være nødt til at afskedige en medarbejder. Det kan være på grund af strategiske årsager eller andre ting – men det vigtige er, at både medarbejder og virksomhed er interesseret i at få afsluttet ansættelsesforholdet på en god måde – her kommer vi ind i billedet, vi kan være din sparringspartner til at hjælpe dine medarbejdere videre i et nyt job.
KVR Assens har et stort netværk og samarbejdspartnere inden for industri, håndværk og produktion.
Vi kan hurtigt hjælpe dig til at finde det rigtige match mellem din tidligere medarbejder og en ny virksomhed.

Image

ONBOARDING

Få det bedste ud af din nye medarbejder.
Onboarding er den mest benyttede betegnelse for de af virksomhedens aktiviteter, informationer, møder og kurser, der finder sted i en nyansat medarbejders første tid.
Aktiviteterne har til formål at give medarbejderen den viden og de redskaber, han eller hun har brug for, for at kunne udfylde sin rolle.

Pre-onboarding er de aktiviteter, som foregår fra det øjeblik, hvor en ansættelsesaftale er indgået, og til medarbejderen møder på job første dag.

En god introduktion af nyansatte i din virksomhed handler ikke bare om, at de får et velkomstkort, en buket blomster og hurtigst muligt kommer i gang med arbejdet.

Det er i løbet af det første halve år, at loyaliteten bygges op eller brydes ned, og medarbejderen bevidst eller ubevidst beslutter, om han eller hun vil blive i virksomheden eller bare er på gennemrejse. Det er også i løbet af det første halve år, at din virksomhed kan tjene eller tabe penge på den nye medarbejder.

God onboarding kan hurtigt få medarbejderen op på fuld ydeevne – og øvelsen kan være med til at etablere et solidt fundament af engagement, retningssans og forretningsforståelse, der gør medarbejderen langt mere værdifuld for virksomheden.